ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دکتر فریدون بیگلری                موزه ایران باستان
دکتر سهیل پرخیال                   وزارت نیرو(انرژی های نو)
مهندس منیژه پشتکوهی            سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مهندس سیامک سرلکد              پژوهشکده باستان شناسی
دکتر حبیب علی محمدیان           سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(انجمن کواترنری)
مهندس  پریسا غلامی              سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مهندس عبدال... کوثری            وزارت نیرو(انرژی های نو)
دکتر مهدی مدیری                  سازمان جغرافیای نیروهای مسلح
دکتر پدرام ناوی                     سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (انجمن کواترنری و انجمن زمین شناسی ایران)(دبیر علمی رویکرد)
دکتر نیما نظافتی                     دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تحقیقات)
دکتر محمد نخعی                     دانشگاه خوارزمی(دبیر دانشگاهی)
دکتر حامد وحدتی نسب             دانشگاه تربیت مدرس ٰانجمن باستان شناسی(دبیر دانشگاهی)
مهندس شقایق هورشید              پژوهشکده باستان شناسی
دکتر محمد یزدی                    دانشگاه شهید بهشتی
مهندس حمیدرضا جعفری         سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ درج : شنبه 19 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2261
آخرين تاريخ بازديد :25 شهريور 1397  17:4
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :