ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
محور همایش:
1-فناوری‌های نوین در علوم زمین

1-1فناوریهای  فیزیکی در علوم زمین
1-2فناوریهای  شیمیایی در علوم زمین
1-3فناوریهای  مکانیکی در علوم زمین

2-حوزه های نوین زمین شناسی

2-1معرفی حوزه های بین رشته ای نوین
2-2کاربرد های  زمین شناسی  در سایر علوم

2-3ژئوترمال
2-4زمین باستان شناسی

2-5نانوتکنولوژی( در زمین شناسی)

2-6 سایر موارد مرتبط به علوم زمین و سایر علوم
نحوه برپایی:

سخنرانی
پوستر
پنل و میزگرد
معرفی استعدادهای جوان و ییشنهادات نوین
نمایشگاه

تاریخ درج : يکشنبه 24 آذر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 1639
آخرين تاريخ بازديد :26 شهريور 1397  5:8
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :