ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
تابلو اعلانات


رویکرد زمین شناسی و افق های نو:

این رویکرد دارای محورهای گونانگونی بوده که سبب گشته تا حیطه بررسی فرازهای آن نیاز بهداشتن بینش های مختلفی در علوم مختلف می باشد با توجه به آنکه بسیاری از شاخه های بین رشته ای در این مقوله قرار داشته بنابراین بسیار طبیعی بوده که شناخت فراز های آن نیازمند محققان بسیاری از رشته ها باشد

از این میان محور زمین باستان شناسی یا به عبارت محدودتر باستان شناسی کواترنری یکی از محورهای آن بوده که نیاز به مطالعات زمین شناسی و باستان شناسی را طلب می نماید از این رو برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش نیاز به همفکری متخصصین هر دو زشته کاملا احساس می گردید به این سبب با موافقت طرفین در سه شنبه مورخ 12/9/92 جلسه با حضور کارشناسان زمین شناسی با تخصص های مختلف و متخصصین باستان شناسی از حوزه های مختلف در سالن کنفرانس حوزه ریاست از ساعت 13 برگزار گردید (در این جلسه برای تداوم  همکاری برای چندین سال نیز برنامه ریزی گردید)این جلسه که اولین جلسه برای پیشبرد اهداف همایش در این رویکرد  بود در ابتدا دبیر علمی رویکرد با بیان قسمتی از کارهای انجام شده در زمینه برگزاری همایش و رویکرد مورد نظر برای حاضرین به ذکر موارد مورد نیاز برای تصمیم گیری پرداخت از جمله این موارد می توان به مورد های زیر اشاره نمود

1- نحوه برگزاری رویکرد : این رویکرد واین محور در کشور جنبه نوآوری داشته به صورتیکه این این رویکرد برای اولین بار در سطح کشور برگزار می گردد بنابراین نظر کارشناسان بر این بوده که برای اولین بار بهتر است در این دوره از سخنرانان ویژه که تسلط کامل براین علم داشته به همراه پنل و میز گرد استفاده شود و مقالات عادی به صورت پوستر عرضه گردند

 


نحوه برپایی:

سخنرانی
پوستر
پنل و میزگرد
معرفی استعدادهای جوان و ییشنهادات نوین
نمایشگاه 

 

Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :